Lions Club Den Helder

Mag het een onsje meer zijn?


De Club

Clubcode: NL8AN/USA021360

Opgericht: 14-03-1957

Charternight: 14-09-1957

Sponsorclub: Utrecht Host

Sponsorclub van: Alkmaar, Hoogezand-Sappermeer, Schoorl, Texel e.o.

Het motto van de LIONS is “we serve”, wat inhoudt dat wij zonder religieuze of politieke voorkeuren of bedoelingen ons persoonlijk willen inzetten voor de maatschappij, door gebruikmakend van eigen kennis, ervaring en contacten, charitatieve en educatieve projecten op te zetten of financieel te ondersteunen. 
De belangrijkste doelstelling van een Lions Club bestaat - naast het bevorderen van vriendschapsbanden - uit het ondersteunen van sociale projecten. 
Lions Club Den Helder focust daarbij hoofdzakelijk op het ondersteunen van projecten in Den Helder en de regio van Den Helder maar ook projecten in het buitenland kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.
Deze ondersteuning is in de eerste plaats financieel, maar ze kan ook hands-on zijn. Om deze sociale projecten financieel te ondersteunen, organiseert Lions Club Den Helder diverse fundraisingactiviteiten.

Activiteiten

Het lukt de Lions Club Den Helder om jaar na jaar een niet onaanzienlijk bedrag voor goede doelen bijeen te brengen middels diverse activiteiten. Visbakken vormt daarbij de hoofdmoot. U kunt ons vinden bij o.a. het Historisch weekend, Havendagen, Zomerdromen en Breezand op Stelten.


In december 2014 werd een inzamelingsactie van Douwe Egbertspunt georganiseerd met als resultaat 2850 pakken koffie voor de voedselbank.


In december en januari verzorgen de leden van de Lions de kassadiensten bij de ijsbaan in de Beatrixstraat.

Goede Doelen

We ontvangen van diverse zijden verzoeken om bijdragen. Ook worden er door de club sprekers uitgenodigd om het verhaal van hun goede doel te komen vertellen.

We beoordelen al deze verzoeken aan de hand van een aantal criteria. Een belangrijk deel van de fondsen wordt besteed aan plaatselijke en regionale Nederlandse doelen, waarbij vooral gelet wordt op een groot en persoonlijk effect. Vrijwel ieder jaar wordt er ook geld geschonken aan bepaalde buitenlandse doelen, die toch ook weer een rechtstreekse en persoonlijke connectie met Nederland (liefst Den Helder) hebben.

Inmiddels gesteunde goede doelen:

  • Voedselbank Den Helder
  • Hospice Den Helder
  • Reddingsmuseum Den Helder
  • Dierenambulance Den Helder
  • Tesselhuus
  • Stichting on Wheels
  • Blinden in Nepal
  • Weeshuis Lion King in Bali
  • Solar Light India, werkgelegenheid voor allerarmsten
  • Umeed Gah (Huis van Hoop, dagopvang gehandicapte kinderen in Karachi)