Over ons

LIONSCLUB

Een Lionsclub is een zogenaamde serviceclub. Deze ontstonden begin 20ste eeuw in de V.S. in een klimaat van sociale nood. Business clubs bestonden al wel, maar nieuw aan de serviceclubs was dat zij naast vriendschap en persoonlijke ontwikkeling de nadrukkelijke behoefte hadden om dienstbaar te zijn en om te proberen de noden te lenigen. Een vergelijkbaar klimaat ontstond in Europa direct na de 2e wereldoorlog. Europese Lions begonnen in 1948 in Scandinavië, Nederland volgde in 1954. De eerste zes clubs werden in de grote steden opgericht. Drie jaar later al komt de regio aan bod. Lionsclub den Helder werd in 1957 opgericht.

Intussen telt Nederland meer dan 400 clubs en telt de beweging wereldwijd 1,2 miljoen leden. Lionsclub den Helder heeft een sterke eigen identiteit, bepaald door dienstbaarheid en normen zoals plichtsbesef. Drie generaties leden dragen en hebben de club gedragen en ervoor gezorgd dat de club met zijn tijd is meegegaan.

VOOR HET GOEDE DOEL

De Lions zijn vooral bekend van hun vis, hiermee verdienden zij geld dat aan goede doelen wordt besteed. Ook bemannen de Lions de ijsbaan, door dit vrijwilligerswerk blijft de ijsbaan betaalbaar en toegankelijk voor een breed publiek.

OVERIGE ACTIES

Voor de tiende keer organiseren de Lions in den Helder de DE actie. Inwoners wordt gevraagd hun DE koffiepunten te doneren. De Lions plaatsen daartoe inzameldozen bij winkeliers. De bonnen worden door de Lions geteld, landelijk bijeengebracht en omgeruild voor pakken koffie voor de plaatselijke voedselbank. En dan natuurlijk de nieuwe eindejaarstraditie, de wijnactie voor de instellingen die mensen verzorgen in de laatste en in een vroege levensfase. De verkoop, de administratie en de distributie wordt door de leden zelf gedaan.